MENU
Aula_close Layer 1

Kontakt

Børnehusleder Anja Fuglsang Olsen

Telefon 39 57 69 90

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Forældretilfredshedsundersøgelse 2021

Forældretilfredshedsundersøgelse 2021